Sedertre Fra Vancouver Island

Før europeernes ankomst i 1778 brukte de innfødte i Vancouver skogene til hjem, kanoer, verktøy, og klær. Den vestlige rødsederen var spesielt nyttig fordi den er naturlig råtebestandig. Tynne strimler av barken ble laget til vanntette klær. I dag er skogene fortsatt en viktig del av de første nasjonenes økonomi og kultur.

Fra 1840 og 50-tallet begynte små hogstbedrifter å hogge trær like ved vannet og det ble etablert sagbruk langs kysten for å hogge tømmeret for eksport. Hudson’s Bay Company bygde det første sagbruket i BC i Victoria i 1847.  

I 1912 ble BC Forest Act opprettet  for å etablere skogforvaltningspraksis. Meningen med dette var og er, å sikre at skogene i Vancouver ble hogd på en måte som ga den beste avkastningen til regjeringen og samfunnet ved å etablere et “tillatt årlig kutt,” eller AAC. AAC bestemmer maksimalt det et tømmerselskap kan hogge, men sier også at tømmerselskapet er pålagt å hogge nær det beløpet. Teorien er at ved å sette slike grenser vil man opprettholde både industrien og skogen ved å sikre at gamle vekstområder ryddes for å tillate ny vekst.