Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom fjellmobler.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på fjellmobler.no er bare tilgjengelig på norsk.

For å kunne handle med kort/Vipps på fjellmobler.no må du ha fylt 18 år.

Vi leverer kun til fastlandet i Norge og Svalbard.

Dersom du bor på Svalbard kan vi sende varene til deg momsfritt dersom du oppgir i meldingsfeltet på vei til kassen at du bor på Svalbard og at proforma faktura må leveres med, samt at din adresse er registrert på Svalbard. For Svalbard gjelder egne fraktbetingelser, ta kontakt for mer informasjon.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og . Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Parter

Selger er: Fjellmøbler AS, Torpovegen 375, 3579 Torpo, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 913 979 672MVA, telefon: +47 452 07 814 , e-post: post@fjellmobler.no og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».»

Bestillings- og avtaleprosess

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt og det ikke foreligger åpenbar feilprising fra vår side. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. Ved utgåttsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Bestilling av utvalgte produkter er bindene da disse produseres på bestilling.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Fjellmobler.no tar forbehold om feilprising.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved kredittkort (Visa/Mastercard), VIPPS eller faktura.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. Gjelder ordren «Bestillingsvare» blir kortet belastet når ordrebekreftelse er sendt ut.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatningsvare eller heve avtalen. Ordre betalt med Visa eller Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene er du pliktig, så snart du har anledning til det, til å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatningsvare eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Godset skal kontrolleres for skade ved mottak og meldes fra til oss innen 7 dager. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 1.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.Angrerettskjema kan lastes ned her.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 5, punkt a).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje og manualer sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Frakt og levering

Fjellmobler.no tilbyr følgende fraktbetingelser:

  • Frakt belastes med kr 150,-
  • Varer kan hentes i butikk uten ekstra kostnad.

Levering

Fjellmobler.no tilbyr følgende leveringsalternativ:

  • Norgespakke (Posten)Ordren sendes normalt 2-3 dager etter bestilling, forutsatt at alle varer er på lager. Maksvekt 35 kg.Sendingen kan spores fra din konto, eller via Posten sin sporingsside.

Ved levering til Svalbard gjelder egne betingelser. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Pakkesporing/ hvor er pakken?

Når varene er klargjort for utsendelse fra vårt lager sender vi deg en leveringsbekreftelse på e-post til oppgitt adresse.

Du kan spore pakken direkte fra Posten sine hjemmesider. Du benytter da sporingsreferanse, eller sendingsnummer oppgitt i bekreftelsen om forsendelse sendt pr e-post fra oss.

Pakker som ikke hentes

For pakker som ikke hentes debiterer Fjellmobler.no kunden en avgift som tilsvarer kostnadene for returfrakt og håndtering, sammenlagt kr 250,-.  For større sendinger der returfrakten overstiger kr 250,- debiteres returfrakten i sin helhet.

Leveringstid

For varer som er på lager, er leveringstid fra lager: 2-3 virkedager.

For varer som har betegnelsen «bestillingsvarer», er leveringstid fra lager: 3-4 uker.

Alle varer i nettbutikken er lagervarer med forbehold om midlertidig utsolgt. Avvikende produkter har betegnelsen «bestillingsvare».