Et artig prosjekt hos en usedvanlig trivelig familie. Takk for samarbeidet familien Tangerud!